Prijava za partnere (društveno-odgovorne kompanije)

„Senior kartica” će svim penzionerima u Glavnom gradu i građanima starijim od 65 godina omogućiti ostvarivanje značajnih popusta u velikom broju prodavnica, ugostiteljskih objekata, institucija i sl.

Poziv je upućen društveno odgovornim kompanijama, koje posluju na teritoriji Glavnog grada, da vlasnicima kartica omogući ostvarivanje popusta iz dijapazona usluga i roba koje nude. Iznos popusta učesnici određuju samostalno u skladu sa poslovnom politikom.

Lični podaci korisnika se čuvaju u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Personalizovane kartice za penzionere se vežu za osobu, odnosno jedinstveni elektronski nalog. Neophodno je da se penzioner jednom registruje, nakon čega može koristit nesmetano karticu za ostvarinje popusta, kao i usluga koje pruža Glavni grad.

Forma za prijavu


Kontakt osoba za implentaciju sistema

Informacije za maloprodajne objekte:

Javni kontakt (Opcionalno):